login
Telefon: 0340 65 00 53     info@frillesaslantman.se

Bensinstationen

Vi lämnar rabatt på Diesel och Bensin för alla kunder med Frillesås Lantmäns egna bensinkort.

Syftet är att vara mer attraktiv som bensinstation, samt att erbjuda en rättvis kundrabatt.
Den baseras på månadsvolym och gäller enbart på bensin 95oktan och diesel.
 
Förbrukning per månad av diesel och/eller bensin
0-50 liter                           ger                5 öre rabatt
51-200 liter                      ger                10 öre rabatt
201-400 liter                    ger                15 öre rabatt
401-600 liter                    ger                20 öre rabatt
601-800 liter                    ger                30 öre rabatt
801 liter och uppåt         ger                40 öre rabatt
 
Rabatten justeras efter den volym som tankats under perioden den 16:e t.o.m. den 15:e.
Vårt tankprogram ger oss tyvärr ingen möjlighet att visa given rabatt på fakturan.
Rabatten är alltså redan avdragen. För kontroll, ta ut ett kvitto vid varje tanktillfälle och jämför sedan med fakturan.
Ex; Du som kund har tankat vid 3 olika tillfällen mellan den 16:e januari och 15:e februari totalt 167 liter.
Det innebär att du får 10 öre per liter avdraget från det priset som var gällande vid respektive tanktillfälle
.
Vi vill premiera dig som är trogen kund hos Frillesås Lantmän.
Fakturan skickas som vanligt efter den 15:e varje månad för att betalas den sista.
Vid funderingar är du/ni välkomna in eller att ringa för mer information. 

 Ett steg mot bättre miljö.

Vi har St1s 1st diesel RE+

1st Diesel RE+ har minst 50 % andel förnyelsebara beståndsdelar.
1st Diesel REnewable har lägre klimatpåverkan än vanlig diesel.

 

Läs mera här:

https://content.st1.fi/sites/default/files/2018-05/cc0d4cf1-2b55-4535-bc6d-c841712c8e2a.pdf