login
Telefon: 0340 65 00 53     info@frillesaslantman.se

Lantbruk

Vi tillhandahåller lantbruksprodukter och rådgivning till den stora lantbrukaren såväl som den lilla hobbyodlaren.

Utsäde & Vallfrö • Växtskydd • Gödning • Ensillageplast • Djurfoder 

Frillesås Lantmän är en av 22 lokalföreningar och med direktanslutning till Lantmännen.
Vi erbjuder hela Lantmännens lantbruks sortiment.

www.lantmannenlantbruk.se