login
Telefon: 0340 65 00 53     info@frillesaslantman.se

Om oss

Hur det en gång startade….
Det var några av bygdens lantbrukare som pratade sig samman för att kunna göra större och bättre spannmålsaffärer. Detta var startskottet till bildandet av nuvarande Frillesås Lantmän. Den 16:e april 1937 bildades föreningen på café Talavid i Frillesås.

Café Talavid
Föreningen köpte den gamla magasinsbyggnaden vid järnvägen av Eric Johansson för en köpeskilling av 1 500kr. Till att sköta föreningen anställdes Eric Johansson från Väröbacka med en provisionslön på 2 % av omsättningen.
Iden byggnaden höll man till fram till 1964.

Järnvägens gamla magasinsbyggnad
1960 införskaffades tomtmark där föreningen ligger än idag.
1964 stod nybygget klart.

Tomtmark som köptes 1960.
1963 påbörjades bygget av de nuvarande lokalerna och invigning ägde rum den 15 oktober 1964.

Butiken 2017
Denna lokal har sedan byggts om vid ett flertal tillfällen för att anpassas efter de behov som funnits.
2014 var den senaste renoveringen då hela fasaden på framsidan gjordes om. Ingången flyttades till hörnet mot bensinstationen och ny markbeläggning lades på parkeringen utanför.
2017 firade förening 80år!
Under hela föreningens historia har vi haft en engagerad och trogen personal som jobbat för föreningens och kundernas bästa.